Μερικά βασικά

ΕΜΠΛΟΚΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΑΡΞΙΑΚΉΣ ΑΠΕΙΛΉΣ

Το νερό είναι ζωή και μαζί με το οξυγόνο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που χρειάζεται ο άνθρωπος για να υπάρχει. Γι’ αυτό οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει άφθονη παροχή αυτής της απαραίτητης για τη ζωή ουσίας. Και υπάρχει σοβαρός λόγος γι’ αυτό – θυμηθείτε για παράδειγμα τη μελέτη LEDDRA.

Το ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα είναι προφανές. Πρέπει να μιλήσουμε για το ποιες δράσεις πρέπει να αναληφθούν – και να το κάνουμε αυτό από κοινού και με σκοπό να βρούμε μια συλλογική προσέγγιση για την επίλυση αυτού του υπαρξιακού προβλήματος. Η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μόνοι μας, ή με μια στάση “ο καθένας για τον εαυτό του” δεν θα λειτουργήσει. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν – και κανένα άτομο δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα μόνο του.

Τι μπορεί να γίνει ώστε το νερό της βροχής που πέφτει στα βουνά να διεισδύσει και πάλι στη γη; Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τη βροχή που λαμβάνουμε; Πώς μπορούμε αφενός να μειώσουμε την ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται στα ιδιωτικά νοικοκυριά, στον τουριστικό τομέα, στη γεωργία – και αφετέρου να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε τους υδάτινους πόρους μας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά; Πού χάνεται νερό λόγω απροσεξίας και απροσεξίας, όπως οι δεξαμενές και οι σωλήνες που έχουν διαρροές; Πόσο θα κόστιζαν οι αποτελεσματικές λύσεις – και ποιος θα τις πληρώσει; Πώς μπορούμε να προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους κυβερνητικούς φορείς και να βεβαιωθούμε ότι κάνουν το καθήκον τους;
Είναι ερωτήματα όπως αυτά στα οποία το δίκτυο “Το νερό είναι ζωή” θέλει να εργαστεί για να βρει απαντήσεις – και, κυρίως, να το κάνει αυτό μαζί με όλους όσους ζουν και εργάζονται σε πληγείσες περιοχές, όπως γενικά στην Κρήτη.
Έτσι, είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μας, και – πολύ καλύτερα – να συμμετάσχετε στην εμπλοκή. Φυσικά, αυτό ισχύει και για άτομα που δεν ανήκουν σε καμία οργάνωση.